Ideal-Rolety

Rolety elewacyjne

Rolety elewacyjne przeznaczone są głównie do stosowania w istniejących budynkach, ale można je zastosować także w nowobudowanych obiektach. Skrzynka rolety elewacyjnej montowana jest od strony elewacji budynku – bezpośrednio na niej lub we wnęce okiennej.

Montaż rolet zewnętrznych na elewacji budynku ; 

we wnęce okiennej lub drzwiowej (bez zabudowy)-skrzynia i prowadnice osadzone są w świetle otworu okiennego lub drzwiowego,przesłaniając tym samym częściowo górną część okna lub drzwi.Ten sposób rolet elewacyjnych pozwala na estetyczne wkomponowanie prowadnic i skrzynki w otwór okienny lub drzwiowy.